Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ υπενθυμίζει τους φίλους / ες ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022 συνεχίζεται κανονικά. Ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του Σωματείου στο 7000 1948 ή ηλεκτρονικά στο info@neasalamina.com.

Επίσης, υπενθυμίζουμε τις προϋποθέσεις για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα όπως αυτές έχουν καθορσιτεί μέσω των εγκυκλίων / διαταγμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, το διάταγμα ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2021 αναφέρει:

Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, με πληρότητα 75% της χωρητικότητας του γηπέδου, νοουμένου ότι όλα τα πρόσωπα προσκομίζουν:

  1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού για COVID-19, τουλάχιστον με τη μια δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα 3 βδομάδων μετά την ημερομηνία του εμβολιασμού
  2. Πιστοποιητικό ανάρρωσης για την ασθένεια COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 6 μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψία της αρχικής του διάγνωσης
  3. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαικής Ένωσης, μόνο στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό αφορά σε εμβολιασμό για την ασθένεια COVID-19 ή ανάρρωσης.
  4. Νοείται ότι και εφόσον δεν υπερβαίνεται ο συνολικός μέγιστος αριθμός προσώπων, εξαιρούνται άτομα ηλικίας κάτω των 12 ετών. πρόσωπα ηλικίας 12-15 ετών τα οποία προσκομίζουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών
  5. Πρόσωπα ηλικίας 16 ετών και άνω που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος τα οποία προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών

Ενημερώνουμε τον κόσμο μας πως τα πιο πάνω μέτρα είναι υποχρεωτικά και εκπορεύονται μέσω των διαταγμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου και της ΚΟΠ. Το Σωματείο μας δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής άλλων εναλλακτικών λύσεων για να παρευρίσκεται ο κόσμος στο γήπεδο και υυποχρεούται να ακολουθήσει τα διατάγματα.

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ