Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έχει δεσμευτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης αλλά και των φίλων και οπαδών της, ότι θα υπηρετήσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Σωματείου με επαγγελματισμό και διαφάνεια.

Οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της συνετής οικονομικής διαχείρισης αποτελούν θεμελιώδη αρχή του ΔΣ, έτσι ώστε να ευοδωθούν και με αγωνιστική πρόοδο οι οικονομικές θυσίες που προηγήθηκαν την περασμένη δεκαετία.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΔΣ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιεί ανοιχτές συνεδρίες 1 φορά το μήνα για τα μέλη και φίλους του Σωματείου που επιθυμούν να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τις διεργασίες της ολομέλειας του Συμβουλίου.

Σκοπός είναι πρώτιστα η εξυπηρέτηση της διαφάνειας κατά τη λήψη συλλογικών αποφάσεων αλλά και να μπορέσει ο κάθε Σαλαμιναίος / α να βρίσκεται κοντά στο Σωματείο του, προσφέροντας τη βοήθεια του εκεί και όπου επιθυμεί ή υπάρχει ανάγκη.

Κάθε ενδιαφερόμενος / η που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις ανοιχτές συνεδρίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με το Γενικό Διευθυντή του Σωματείου Γιάννη Θεοδώρου στο τηλέφωνο 24 663090 ή μέσω email info@neasalamina.com και να εκφράσει ενδιαφέρον.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ