Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας εγγραφής νέων μελών στο μητρώο του Σωματείου μας. Η ομόφωνη απόφαση για έναρξη εκστρατείας εγγραφής νέων μελών πάρθηκε με σκοπό να μεγαλώσει η βάση μελών του Σωματείου μας και με τελικό στόχο την άμεση συμμετοχή όσων περισσότερων φίλων στις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον της ΝΕΑΣ ΣΑΛΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η αύξηση των μελών μας μπορεί να επιφέρει περισσότερη συμμετοχή στα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν το Σωματείο αλλά και σε σημαντικές αποφάσεις που απασχολούν τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, που είναι το ανώτατο σώμα που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας.

Τα νέα, όπως και τα υφιστάμενα, μέλη έχουν μια σειρά από δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις σύμφωνα με το καταστατικό. Όλα τα μέλη θα πρέπει να σέβονται, να προωθούν και να στηρίζουν τις αρχές, αξίες και ιδανικά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Οι αρχές μας είναι βασισμένες στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, ενάντια στο ρατσισμό και στη βία, στο σεβασμό της διαφορετικότητας, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς το συνάνθρωπο μας. Κριτήριο για να αποτελεί κάποιος/α μέλος της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ δεν είναι μόνο να την υποστηρίζει οπαδικά αλλά ταυτόχρονα να υπηρετεί και τις πανανθρώπινες αξίες.

Το κάθε ένα από τα μέλη έχει το δικαίωμα της συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις που καθορίζουν τα μελλοντικά βήματα του Σωματείου και  καθοδηγούν το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί. Έχουν επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στη συμμετοχή στη ψηφοφορία για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και λέγειν σε οποιοδήποτε ζήτημα τίθεται στις Γενικές Συνελεύσεις. Όλες οι υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών απορρέουν από το καταστατικό του Σωματείου μας.

Το σημαντικό δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τα μέλη μας. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε, καλλιεργήσουμε και αναπτύξουμε συνειδήσεις με βάση την ιστορία και τις αξίες του τιμημένου μας Σωματείου! Χρειαζόμαστε φίλους / ες και οπαδούς που θα τιμούν τις αρχές των ιδρυτών μας, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα.

Ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του Σωματείου στο 7000 1948 ή 24 663090, με μέλη του ΔΣ ή και με άλλα μέλη του Σωματείου για να προταθεί και ένα εξεταστεί η αίτηση του. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τους επίσημους λογαριασμούς του Σωματείου αλλά και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία info@neasalamina.com / press@neasalamina.com. Βασική προϋπόθεση είναι πως το κάθε εν δυνάμει μέλος θα πρέπει να προταθεί από 2 υφιστάμενα μέλη του Σωματείου μας.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα ή οποιοδήποτε άλλο αθλητικό τμήμα! ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ είναι τρόπος ζωής!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ