Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που θα είναι και εκλογική, έχει οριστεί την Τετάρτη 03/05 και ώρα 18:30 στο Θέατρο Σκάλα Λάρνακας.

Στην Γενική Συνέλευση θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέλη της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένου και της συνδρομής του 2023.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να είναι υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο (εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημέρα εγγραφής του ως μέλος) συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και παραδίνοντας στον Γενικό Διευθυντή του Σωματείου μας από τις 24-28 Απριλίου και ώρες 9:00-13:00 και 15:00-18:00 με εξαίρεση την Τετάρτη το απόγευμα. Δικαίωμα στο να ψηφίσουν έχουν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στο Σωματείο για πέραν των 12 μηνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και την ημερήσια διάταξη θα περιληφθούν σε μεταγενέστερη ανακοίνωση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ