Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ υπενθυμίζει ότι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που θα είναι και εκλογική, έχει οριστεί την Τετάρτη 03/05 και ώρα 18:30 στο Θέατρο «Σκάλα» Λάρνακας.

Στην Γενική Συνέλευση θα μπορούν να δώσουν τον παρόν τους μόνο μέλη της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2023.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να είναι υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο (εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημέρα εγγραφής του ως μέλος) συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και παραδίνοντας στον Γενικό Διευθυντή του Σωματείου μας μέχρι την Τετάρτη (26/04) και ώρα 13:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο 7000 1948 / info@neasalamina.com .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ