Κεντρικά Γραφεία Σωματείου

Τα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου στεγάζονται στο Στάδιο Αμμόχωστος κάτω απο την ανατολική κερκίδα απο το 2007.

Tα γραφεία και το οίκημα του Σωματείου στεγάζονται στο στάδιο Αμμόχωστος

Διεύθυνση: Αλέξανδρου Ραγκαβή 4, Τ.Κ 40345,6047, Λάρνακα
Τηλ: 24 663090
Φαξ: 24 663228