Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει την προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου/ης Marketing του Σωματείου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι άτομα με ευχάριστη προσωπικότητα και να μπορούν να δουλέψουν ομαδικά αλλά και να μπορούν να φέρουν εις πέρας “marketing projects & campaigns” που θα ορίζονται από το Εμπορικό Τμήμα του Σωματείου.

Προσόντα:

  • Κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Marketing, ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές αντικείμενο
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικά θέματα θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε στο Marketing όσο και στο διαδικτυακό Marketing
  • Γνώστης της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office Suite και ειδικά Power Point
  • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Γνώση Photoshop θα θεωρηθεί επιπλέον προσον

Το Σωματείο προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και πείρα.

Παρακαλούμε όπως στείλετε τα βιογραφικά σας στο info@neasalamina.com μέχρι και τις 18.05.2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε στο 7000 1948 (ώρες γραφείου).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ