Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας ενημερώνει ότι το οίκημα μας που βρίσκεται κάτω από το πέταλο του N.Papas Group Αμμόχωστος Επιστροφή, λειτουργεί από σήμερα υπό νέα διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99532822.