Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου ενημερώνει για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Τεχνικό Διευθυντή Μάκη Παπαϊωάννου.

Στα πλαίσια των αλλαγών του τρόπου λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος το ΔΣ αποφάσισε όπως η λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος βασιστεί αποκλειστικά στο μοντέλο του Τεχνικού Διευθυντή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα θα αναβαθμιστεί επαγγελματικά με περαιτέρω στελέχωση. Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσει πλήρης επαγγελματικό μοντέλο με απόλυτες εξουσίες, ευθύνες και ξεκάθαρους ρόλους.

Εκφράζουμε την εμπιστοσύνη στο μοντέλο λειτουργίας που ομόφωνα το ΔΣ υιοθέτησε στη χθεσινή πρώτη του συνεδρία, αλλά και στον ίδιο το Μάκη Παπαϊωάννου ότι θα φέρει εις πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί. Του ευχόμαστε καλή δουλειά στο Σωματείο μας!